Aktualności

Dnia 4 października 2020 roku odbyła się uroczystość z okazji 30-tej rocznicy pobytu OO. Franciszkanów w Stoczku. Podczas Mszy świętej o godz.11.00 odbyły się główne uroczystości jubileuszowe. Mszy świętej przewodniczył o. Grzegorz Kwiecień, nowy gwardian klasztoru. Kazanie wygłosił o. Rafał Kwiatkowski. Podczas Mszy świętej poświęcono ornat i mszał maryjny, który został ufundowany przez Dobrodziejów klasztoru.