Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

 1. Niniejszy dokument „Polityki prywatności” (dalej jako: „Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników w domenie www.stoczek.franciszkanie.pl (dalej jako: „Witryna”).
 2. Polityka jest dokumentem spełniającym obowiązek informacyjny opisany w art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. (dalej: Dekret)w stosunku do osób odwiedzających Witrynę oraz udostępniających za jej pośrednictwem swoje dane osobowe.
 3. Dane osobowe wg Dekretu oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 4. W celu obsługi oraz utrzymania Witryny przetwarzane są następujące dane osobowe:
 • dane osobowe obecnych oraz byłych członków rady parafialnej, rady ekonomicznej oraz pozostałych grup parafialnych, co do których osoby, których dane osobowe dotyczą, wyraziły zgodę na ich przetwarzanie,
 • dane osobowe ministrantów w postaci wizerunku (fotografii), co do których osoby, których dane osobowe dotyczą, a w przypadku nieletnich ich opiekunowie prawni wyrazili zgodę na ich przetwarzanie,
 • dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska oraz nazwy parafii będące integralną częścią zapowiedzi przedślubnych,
 • dane osobowe w postaci listy darczyńców na rzecz parafii, co do których osoby, których dane osobowe dotyczą wyraziły zgodę na ich przetwarzanie,
 • dane osobowe osób pełniących funkcje publiczne w parafii oraz diecezji, w postaci: imienia, nazwiska, fotografii, stażu posługi w parafii, aktualnego miejsca pobytu, co do których zgoda na przetwarzanie nie jest wymagana, ale te osoby mogą zastrzec prawo do niepublikowania tychże danych,
 • dane osobowe dostarczane przez Państwa przez pocztę elektroniczną w postaci adresu mailowego oraz innych ewentualnych danych zawartych w treści wiadomości,
   
 • inne dane niezaliczane do zakresu danych osobowych, np.: imię osoby lub nazwisko żyjących z rodziny, na podstawie których jest niemożliwe zidentyfikowanie konkretnej osoby, które są integralną częścią ogłoszeń parafialnych, zgodnie z miejscowym zwyczajem podawane do publicznej wiadomości, z tym zastrzeżeniem, że osoby, których dane dotyczą mogą zastrzec prawo do niepublikowania tychże danych,
 • wizerunki osób przedstawione na fotografiach będących relacją z publicznych wydarzeń parafii oraz diecezji, do których zalicza się, np.: msze święte, procesje, nabożeństwa, koncerty, spotkania ze wspólnotą parafialną, spotkania rady parafialnej, co do których zgoda na przetwarzanie nie jest wymagana, lecz osoby, których dane dotyczą, bądź ich przedstawiciele ustawowi mogą zastrzec prawo do niepublikowania tychże danych,
 • dane osób zmarłych w postaci imienia i nazwiska będące integralną częścią intencji mszalnych lub ewentualnie ogłoszeń parafialnych, na przetwarzanie których zgoda nie jest wymagana (albowiem Dekret nie reguluje przetwarzania danych osób zmarłych, niemniej w przypadku wykorzystania danych osób zmarłych osobom bliskim przysługuje moralne prawo decydowania o przetwarzaniu danych osoby zmarłej).
 1. Każde przetwarzanie Państwa danych osobowych jest oparte na podstawie prawnej zgodnej z obowiązującymi przepisami. Każda osoba stawająca w kancelarii parafialnej, aby korzystać z posług religijnych, duszpasterskich, administracyjnych, charytatywnych tudzież  sądowych wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jej danych osobowych koniecznych do wypełnienia tychże posług.
  Dane osobowe osób prywatnych pełniących szczególne funkcje w parafii i dane osobowe dobroczyńców parafii są przetwarzane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu, to jest na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której te dane dotyczą. Celem przetwarzania wyżej opisanych danych może być publikacja listy osób pełniących szczególne funkcje w parafii bądź listy dobroczyńców na Witrynie. Dane te będą przetwarzane w okresie do czasu wycofania zgody bądź zakończenia pełnienia określonej funkcji w parafii albo w czasie do sześciu miesięcy od daty publikacji, jeśli chodzi o dobroczyńców parafii.
  Dane osobowe osób pełniących funkcje publiczne oraz dane innych osób, co do których zgoda na ich przetwarzanie nie jest wymagana (np. wizerunki osób przedstawione na fotografiach będących fotorelacją z wydarzenia o charakterze publicznym) są przetwarzane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt5 Dekretu, to znaczy w celu zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest, zgodnie z ustalonym zwyczajem podawanie do wiadomości publicznej listy ogłoszeń parafialnych, wykazu intencji mszalnych, a także zdjęć z wydarzeń z życia publicznego parafii itp. Dane te będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
  Dane osobowe dostarczane za pomocą poczty elektronicznej bądź tradycyjnej są przetwarzane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 Dekretu, czyli w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Takim żądaniem jest chociażby odpowiedź na wysłaną wiadomość mailową bądź list, albowiem w momencie wysłania wiadomości mailowej lub listu do parafii nadawcy zgadzają się na przetwarzanie ich danych osobowych w postaci adresu mailowego, adresu korespondencyjnego oraz ewentualnie innych danych osobowych podanych dobrowolnie przez nich w treści wiadomości w celu odpowiedzi na to żądanie. Dane te będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż 5 lat od momentu wysłania ostatniej wiadomości przez osobę, której dane dotyczą.
 2. Państwa dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu ich publikacji na Witrynie, na zasadach opisanych wyżej, bądź w celu odpowiedzi na wysłaną do parafii wiadomość mailową. Dane te będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych oraz ewentualnie przez inne podmioty przetwarzające, które uzyskały zgodę na przetwarzanie danych osobowych od Administratora danych. Państwa danych nie będziemy przekazywać żadnych osobom trzecim. Państwa dane nie będą również wykorzystywane w żaden inny sposób, niż opisano powyżej.
  Dane osobowe dostarczane przez Państwa drogą mailową są przechowywane na serwerze skrzynki pocztowej, która jest zabezpieczona hasłem, zaś serwer przechowujący wiadomości posiada certyfikat bezpieczeństwa SSL.
 3. W zakres danych gromadzonych automatycznie wchodzą dane protokołu serwera www użytkownika. Protokołowanie aktywujemy wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, w celu zbadania przypadków, które wymagają wsparcia oraz zagwarantowania stabilności oraz bezpieczeństwa integralności serwera www Witryny (art. 6 ust. 1 pkt 6 Dekretu).Każdy zestaw danych zawiera:
  1. datę oraz godzinę wywołania;
  2. adres IP klienta i serwera, port oraz status protokołu;
  3. nazwę wywoływanego pliku lub strony oraz czas wywołania;
  4. informacje na temat logowania do odpowiedniej usługi internetowej, o ile użytkownik loguje się na swoim koncie;
  5. typ przeglądarki oraz referrer (ostatnia otwarta strona klienta).
 1. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez parafię danych osobowych:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania dokonania adnotacji i uzupełnienia danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Kościelny Inspektor Danych Osobowych, Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl).

Prawo do żądania usunięcia danych nie przysługuje w przypadku, gdy dane dotyczą udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszą się do kanonicznego statusu osoby. Jeżeli tego typu wniosek zostanie złożony, to powinien zostać odnotowany w zbiorze i zobowiązuje proboszcza do niewykorzystywania danych objętych wnioskiem bez zgody ordynariusza miejsca lub wyższego przełożonego instytutu życia konsekrowanego lub stowarzyszenia życia apostolskiego. (art. 14 ust. 4 Dekretu).

Ww. prawa są realizowane w terminach opisanych w art. 11-15 Dekretu.

 1. Cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie bądź smartfonie), z którego użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki te stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania z omawianej strony internetowej. Pliki cookiesna Witrynie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Na stronie www parafii stosowane są pliki cookies„stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub opuszczenia strony internetowej. W plikach cookiessą przechowywane zatem anonimowe informacje. Są one wykorzystywane do statystyk.

Co do zasady oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Możliwe jest również stałe zablokowanie plików cookies zza pomocą przeglądarki internetowej.

 1. Jak usunąć bądź zablokować cookies w przeglądarce?

Google Chrome

 1. Otworzyć przeglądarkę Chrome i z menu wybrać Ustawienia.
  2. Następnie rozwinąć opcje wybierając Zaawansowane.
  3. W zakładce Prywatność i bezpieczeństwo wybrać Wyczyść dane przeglądania.
  4. Potwierdzić klikając w WYCZYŚĆ DANE.

Mozilla Firefox

 1. Otworzyć przeglądarkę Firefox i z menu wybrać Narzędzia a następnie Opcje.
  2. Wybrać zakładkę Prywatność i bezpieczeństwo.
  3. W polu Ciasteczka i dane stron wybrać Wyczyść dane.
  4. Potwierdzić klikając w Wyczyść.

Microsoft Edge

 1. Otwieramy przeglądarkę Microsoft Edge z menu wybieramy Ustawienia a następnie Ustawienia zaawansowane.
  2. Przechodzimy do zakładki Prywatność i usługi 
  3. Klikamy Wyczyść historię wyszukiwania w usłudze
  4. Potwierdzamy.

Opera

 1. Otworzyć przeglądarkę Opera i z menu wybrać Ustawienia.
  2. Przejść do sekcji Prywatność i bezpieczeństwo i otworzyć Wyczyść dane przeglądania.
  3. Wybrać jakie dane chce się wyczyścić.
  4. Potwierdzić wybierając Wyczyść dane przeglądania.
 2. Ta Witryna korzysta z usługi mapowej Map Google za pośrednictwem interfejsu API. Jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.Aby korzystać z Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Korzystanie z Map Google ma na celu uatrakcyjnienie naszej witryny i ułatwienie lokalizacji wskazanych przez nas miejsc na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6Dekretu.Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w deklaracji ochrony danych Google pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
 3. Witryna zawiera wtyczkę do sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebook lub przycisku Lubię to na naszej stronie. Aby uzyskać przegląd wtyczek Facebooka, zobacz https://developers.facebook.com/docs/plugins/.Gdy odwiedzają Państwo Witrynę, poprzez wtyczkę tworzone jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook może otrzymywać informacje o odwiedzonych przez nas stronach z Państwa adresu IP. Kliknięcie na „przycisk Lubię to” Facebook, gdy są Państwo zalogowani na swoje konto na Facebooku, może połączyć zawartość Witryny z Państwa profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może kojarzyć wizyty w Witrynie z Państwa kontem użytkownika. Należy pamiętać, że jako operator tej witryny nie mamy wiedzy o treści danych przesyłanych do Facebooka ani o tym, w jaki sposób Facebook wykorzystuje te dane. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zobaczyć politykę prywatności Facebooka na https://de-de.facebook.com/policy.php.Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook kojarzył Waszą wizytę w naszej witrynie z kontem na Facebooku, wylogujcie się ze swojego konta na Facebooku. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu.
  10. Z Witryny dane osobowe użytkownika są zbierane i dalej przetwarzane przez Administratora danych osobowych w celach związanych z realizacją poszczególnych funkcjonalności Witryny. W szczególności na Witrynie dostępne są następujące funkcjonalności:
  • formularz kontaktowy.

Dodatkowo, Witryna monitorowana jest za pośrednictwem odpowiednich narzędzi analitycznych i w tym celu stosowane są specjalne pliki o nazwie „cookies”, szczegółowo opisane powyżej, a także w „Polityce cookies”, dostępnej na Witrynie.
Podanie danych jest w tych przypadkach zawsze dobrowolne.

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
 • w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
 • rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
 • w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
 • w konkretnych celach i nie „na zapas”, nie więcej niż potrzeba (minimalizacja);
 • z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
 • nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
 • zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).
 1. W zależności od celu, w jakim dane użytkownika są przetwarzane, Administrator danych osobowych wskazuje właściwe podstawy prawne przetwarzania danych użytkownika,
 • realizacja tzw. prawnie uzasadnionych interesów, np. przyjęcie zapytania kontaktowego i udzielenie na nie odpowiedzi – art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu;
 • przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom publicznym – art. 7 ust. 1 pkt 3 Dekretu;
 • gdy użytkownik jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu i tę zgodę wyraża- art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu.

15.Niniejsza Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez Administratora danych osobowych w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na Witrynie.