Ministranci

Przy kościele klasztornym w Stoczku działa grupa ministrantów.

Opiekunem ministrantów jest o. Grzegorz Kwiecień

Obecnie z powodu pandemi Covid-19 nie odbywają się spotkania.