Wspólnota

O. Grzegorz Kwiecień – gwardian
O. Piotr Stępniak
O. Jacek Maciejczak
Br. Andrzej Muracki