Wspólnota

O. Grzegorz Kwiecień – gwardian
O. Piotr Stępniak
Br. Andrzej Muracki