Rycerstwo Niepokalanej

Przy kościele klasztornym w Stoczku działa zorganizowana grupa Rycerstwa Niepokalanej.

Opiekunem grupy  jest o. Piotr Stępniak.

Obecnie z powodu pandemii Covid-19 spotkania odbywają się w ograniczonym zakresie.