Przełożeni

Przełożeni klasztoru OO. Franciszkanów w Stoczku:
o. Mieczysław Seroczyński (1990-1995)
o. Rajmund Mazur (1995-1997)
o. Kazimierz Frankiewicz (1997-1999)
o. Mieczysław Seroczyński (1999)
o. Rajmund Mazur (1999-2001)
o. Włodzimierz Machulak – gwardian (2001-2008)
o. Zbigniew Korol – gwardian (2008-2012)
o. Franciszek Nowakowski – gwardian (2012-2020)
o. Grzegorz Kwiecień – gwardian (od 2020)